Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane
i publikowane w bazach referencyjnych:
CEON Biblioteka Nauki, Yadda,
BazTech,
Google Scholar
oraz indeksowane w Index Copernicus International

Acta Poligraphica 2021

Janusz S. Bień
Repertuar znaków pisma nr 1 pierwszej drukarni Unglera (1510–1516) na podstawie Polonia Typographica

Andrzej Tomaszewski
Brawurowy rajd przez historię technik drukowania [recenzja]

Acta Poligraphica nr 16/2020

Jacek Hamerliński, Karol Niciński
Powłoki przeciwdrobnoustrojowe, przegląd stanu techniki

Bogdan Kostecki
Szkolnictwo poligraficzne po reformach 

Tomasz Bierkowski
Najpiękniejsza książka… Próba krytycznego ujęcia konkursów poświęconych książce

Klaudia Socha
Z dziejów drukarstwa polskiego. Cykl artykułów z „Biuletynu Poligraficznego”

Karol Niciński
O siatkach modułowych, choć nie tylko, podręcznik Josefa Müllera-Brockmanna [recenzja]

Acta Poligraphica nr 15/2020

Od redakcji

Volodymyr Mayik, Marian Khariv, Mikhail Kulak
Odporność na zużycie materiału fotopolimerowego do produkcji płyt sitodrukowych [tekst ang.]

Agnieszka Chamera-Nowak
Gospodarka remontowa Centralnego Zarządu Przemysłu Graficznego w czasach stalinizmu

Ilona Dobijańska
W stronę książki idealnej. Projektowanie edycji na przykładzie twórczości Przemka Dębowskiego

Andrzej Tomaszewski
Ośrodek Pism Drukarskich w Warszawie (1968–1979)

Jacek Hamerliński
Technologia drukowania. Wiedza (nie całkiem) powszechna [recenzja]

Elżbieta Pokorzyńska
Od Wyspiańskiego do Strzemińskiego [recenzja]

Karol Niciński
Stwórz i złóż. Wprowadzenie do typografii [recenzja]

Acta Poligraphica nr 13/2019

Od redakcji  

Jan Bagiński, Dorota Hatowska-Życka 
Budowanie strategii rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach – pojęcia podstawowe

Jan Bagiński, Dorota Hatowska-Życka
Budowanie strategii rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach – wybrane narzędzia

Elżbieta Pokorzyńska 
Dzieje cechu introligatorskiego w Warszawie 

Andrzej Tomaszewski  
>Poligrafia i edytorstwo w czasach stalinizmu [recenzja]

Acta Poligraphica nr 14/2019

Od redakcji  

Janusz S. Bień 
Standard Unicode i dawne teksty polskie

Ryszard Ciurapski 
Wycena czcionkarskich matryc i punc znajdujących się w zbiorach Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Andrzej Tomaszewski  
„Pro Typo” – zapomniane czasopismo zawodowe 

Natalia Jaworska, Halina Podsiadło  
Technologia druku 3D jako szansa dla środowiska naturalnego

Acta Poligraphica nr 12/2018

Volodymyr Mayik 
Badanie formowania wysokości znaku Braille’a na tekturze Chromolux [tekst ang.]

Bogusław Jackowski, Piotr Pianowski, Piotr Strzelczyk  
Kolekcja fontów TeX Gyre: kolejna odsłona

Anna Wieluńska  
Digitalizacja karakteru ukośnego Jana Januszowskiego – studium procesu 

Jacek Hamerliński  
Badanie wybranych właściwości fizycznych anten znaczników RFID drukowanych techniką natryskową

Wanda Nowak, Halina Podsiadło  
Folie kompostowalne jako element biodegradowalnego opakowania innowacyjnego

Wanda Nowak, Halina Podsiadło 
Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych 

Magdalena Zwierzchaczewska, Halina Podsiadło  
Właściwości kryształów fotonicznych umożliwiające ich wykorzystanie w poligrafii 

Piotr Dobrołęcki 
Od „Bellony” do Bellony Sp. z o.o.

Katarzyna Krzak-Weiss  
Typografia dla humanistów na warsztacie, czyli książka z misją [recenzja] 

Katarzyna Wójcik  
„Dyspozytywy syntaktyki powierzchni”. Inżynieria książki dla laika [recenzja]

Acta Poligraphica nr 11/2018

Andrzej Tomaszewski 
Rewitalizacja kroju pisma Brygada 

Andrzej Kunstetter  
MultiDot – nowa idea rastrowania AM 

Katarzyna Wójcik 
Monografia wydawnictwa Przedświt  

Magdalena Komorowska 
Sygnet drukarski jako znak firmowy i komunikat dla czytelników [recenzja] 

Krzysztof Lenk 1936–2018 [wspomnienie]

Acta Poligraphica nr 10/2017

Od redakcji

Mateusz Machalski  
Bona Nova – Nulle dies sine linea 

Halina Podsiadło, Małgorzata Zakrzewska  
Badanie wpływu promotora adhezji oraz pasty zwiększającej poślizg farby na współczynnik tarcia folii z polietylenu 

Wanda Nowak, Halina Podsiadło 
Badanie powierzchni folii celulozowych bez nadruku i z nadrukiem farbami biodegradowalnymi  przy użyciu profilometru, mikroskopu konfokalnego i mikroskopu skaningowego 

Bogdan Kostecki 
Szkolnictwo zawodowe – czy jest złe i czy może być lepsze 

Monika Pest 
Leon Urbański – typografia kompletna nie tylko dla koneserów [recenzja]

Upamiętnienie profesorów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej [sprawozdanie] 

Acta Poligraphica nr 9/2017

Od redakcji  

Jacek Hamerliński, Karol Niciński  
Zastosowanie warstw bioaktywnych w wyrobach poligraficznych 

Agnieszka Olejnik-Krugły  
Zarządzanie barwą. IccMAX – system nowej generacji 

Agata Włodarska 
Kleje wykorzystywane w produkcji opakowań żywności i zabawek: aspekty prawne 
i bezpieczeństwo 

Aneta Kopczyńska, Halina Podsiadło 
Wykorzystanie technik druku w produkcji tanich ogniw fotowoltaicznych 

Jacek Hamerliński 
Londyńskie Targi Książki 2017 [sprawozdanie] 

Andrzej Tomaszewski 
Długo oczekiwane kompendium [recenzja] 

Barbara Stankiewicz  
Pożegnaliśmy Grażynę Czech [wspomnienie]

Acta Poligraphica nr 8/2016

Od redakcji

Agnieszka Jurkiewicz, Yuriy Pyr’yev
Ciśnienie i docisk oraz szerokość strefy kontaktu między cylindrami i wałkami w drukującej maszynie offsetowej – przegląd literatury

Aneta Kopczyńska, Halina Podsiadło 
Innowacyjne rozwiązania technologiczne w maszynach offsetowych umożliwiające produkcję opakowań

Katarzyna Kiełczewska, Leszek Markowski
Projekt cyfrowego wzornika krojów pism na urządzenia mobilne

Katarzyna Piłczyńska
Analiza mikro- i makrostruktury powierzchniowej papierów offsetowych oraz naniesionej na nią warstwy natryskowej farby fotoutwardzalnej

Agnieszka Olejnik-Krugły
Ocena jakości odwzorowania obrazu cyfrowego w procesie digitalizacji dóbr kultury

Ewa Repucho
Od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej. Przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI w.

Acta Poligraphica nr 7/2016

Jacek Hamerliński, Jerzy Hoppe, Juliusz Krzyżkowski
Ocena przewodności farb fleksograficznych [tekst ang.] 

Katarzyna Piłczyńska, Stefan Jakucewicz 
Badanie papierów offsetowych pod kątem ich zastosowania w technikach drukowania natryskowego [tekst ang.] 

Barbara Gołota, Przemysław Śleboda
Wpływ rozmiaru kodu QR na otrzymywaną jakość kodu wykonanego za pomocą urządzeń drukujących metodą elektrofotograficzną 

Ewa Repucho
Typografia w przestrzeni cyfrowej jako przedmiot badań bibliologicznych 

Agnieszka Chamera-Nowak
Wpływ technologii na produkcję książki brajlowskiej na przykładzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 

Andrzej Tomaszewski
Lektura dla intelektualnej przyjemności [recenzja] 

Acta Poligraphica nr 6/2015

Od redakcji  

Ryszard Cierpiszewski 
Opakowania inteligentne

Mateusz Polkowski 
Rodzaje klejów wykorzystywanych w poligrafii 

Anna Cabaj 
Systemy zarządzania w drukarniach, w świetle rozwoju branży poligraficznej w Polsce

Elżbieta Pokorzyńska 
Początki polskiej oprawy wydawniczej: przegląd zabytków 

Jan Kaczorowski 
Analiza porównawcza polskiej i obcojęzycznej terminologii z zakresu drukarstwa. Przyczynek do badań

Ewa Repucho
Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza [sprawozdanie]

Monika Pest
T & T, czyli jak typografia jest interfejsem tekstologii [sprawozdanie] 

Acta Poligraphica nr 5/2015 

Od redakcji   

Bohdan Durnyak, Ihor Strepko, Bohdana Fedyna
Informacyjno-energetyczne wykresy termodynamicznego współdziałania przy suszeniu produkcji poligraficznej [tekst ang.]  

Jerzy K. Hinz, Piotr Hinz
Etykiety antybakteryjne: Jak nano-technologia może uratować życie [tekst ang.]  

Mateusz Polkowski
Właściwości klejów do celów poligraficznych [tekst ang.]  

Jan Bagiński, Barbara Gołota
Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach poligraficznych

Adam Kamiński
Kształcenie projektantów grafików – przyczynek do dyskusji [tekst ang.]  

Ewa Repucho
Wspomnienie o profesorze Januszu Sowińskim, badaczu polskiego drukarstwa 
i typografii książki końca XIX oraz XX w. [in memoriam]  

Klaudia Socha
Dlaczego litery budzą emocje?[recenzja]

Acta Poligraphica nr 4/2014 

Od redakcji

Bogusław Jackowski, Marek Ryćko, Piotr Strzelczyk, Łukasz Dziedzic
O gładkim łączeniu krzywych Béziera

Jacek Hamerliński
Nowa metodyka określania indywidualnych normatywów naddatków technologicznych dla drukowania offsetowego

Jan Piechota, Paulina Urbańska
Historia prac badawczych w projektowaniu graficznym

Paulina Urbańska
Elementarz wizualny. Podręcznik projektanta grafika 

Monika Marek-Łucka
Cywilizacja pisma – kultura pisma [recenzja]

Arkadiusz Wagner
Toruńska konferencja oprawoznawcza [sprawozdanie]

Acta Poligraphica nr 3/2014

Od Od redakcji

Tomasz Dąbrowa, Jacek Hamerliński, Jerzy Hoppe, Juliusz Krzyżkowski, Przemysław Śleboda, Mariusz Wojciechowski
Badanie odwzorowania elementów kreskowych w technice wklęsłodruku przy użyciu cylindrów formowych grawerowanych mechanicznie z zastosowaniem różnych metod i parametrów

Volodymyr Mayik
Analiza projektu elementów drukujących urządzenia tłoczącego znaki alfabetu Braille’a [tekst ang.] 

Jacek Hamerliński, Yuriy Pyr’yev
Optymalizacja wyboru metody drukowania przy produkcji etykiet [tekst ang.] 

Katarzyna Piłczyńska, Konrad Blachowski
Porównanie objętości obszaru barw odtwarzalnych odbitek wykonanych cyfrową techniką natryskową na różnych rodzajach papieru [tekst ang.] 

Bogusław Jackowski
Jeszcze jeden font kaligraficzny

Agnieszka Chamera-Nowak
Z pola bitwy o budowę socjalistycznej kultury. Sytuacja przemysłu graficznego w Polsce w latach 1945–1956

Jerzy B. Ludwichowski
Niezbędnik TeXnika [recenzja] 

Acta Poligraphica nr 2/2013

Zespół redakcyjny
Profesor i Acta

Marcin Słoma
Techniki drukowania w produkcji ogniw fotowoltaicznych

Bogusław Jackowski
Komputer i jego znaki

Ewa Repucho
Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia w projektowaniu książki – wybrane aspekty

Klaudia Socha
Publikacje dotyczące typografii wydane w języku polskim na początku XXI wieku – przegląd subiektywny

Andrzej Skrzypczak
Książka piękna w dorobku drukarń warszawskich

Andrzej Tomaszewski
Vademecum metodyki projektowania [recenzja]

Acta Poligraphica nr 1/2013

Andrzej Makowski
Acta Poligraphica

Bogusław Jackowski
Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Jacek Hamerliński, Yuriy Pyr'yev
Modelowanie własności tacku farby w drukowaniu offsetowym [tekst ang.]

Piotr Strzelczyk
Standard Unicode w typografii

Tomasz Bierkowski
Racjonalna relatywizacja w stosowaniu reguł typograficznych

Elżbieta Pokorzyńska
Introligatorstwo na drodze do uprzemysłowienia w XIX i 1. połowie XX wieku 

Andrzej Tomaszewski
Odlewnia Czcionek Samuela Orgelbranda Synów