Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane
i publikowane w bazach referencyjnych:
CEON Biblioteka Nauki, Yadda,
BazTech,
Google Scholar
oraz indeksowane w Index Copernicus International

Recenzenci współpracujący z Acta Poligraphica

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr Herbert Czichon
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Janusz Stanisław Gruchała
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. sztuk Lech Majewski, dr h.c.
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło
Politechnika Warszawska

dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Akademia Sztuk Pięknych, Katowice

dr hab. inż. Artur Frankowski, prof. ASP
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

dr hab. Bogdan Hojdis, prof. UAM
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Andrzej Icha, prof. AP
Akademia Pomorska, Słupsk

dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW
Politechnika Warszawska

dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr hab. Małgorzata Komza, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, prof. UAM
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. sztuk, dr inż. Włodzimierz Pastuszak, prof. SAN
Społeczna Akademia Nauk, Łódź

dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili, prof. PW
Politechnika Warszawska

dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Ewa Repucho
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Klaudia Socha
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr inż. Konrad Blachowski
Politechnika Warszawska

dr inż. Tomasz Dąbrowa
Politechnika Warszawska

dr Adam Kolany
Sonovum, Leipzig

dr inż. Leszek Markowski
Politechnika Warszawska

dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

 

Recenzenci nie otrzymują honorariów