Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane
i publikowane w bazach referencyjnych:
CEON Biblioteka Nauki, Yadda,
BazTech,
Google Scholar
oraz indeksowane w Index Copernicus International

Rada Naukowa

prof. ing. Michal Čeppan, PhD – Bratislava
– Slovak University of Technology

prof. dr hab. Bohdan Durnyak – Lviv
– Ukrainian Academy of Printing

prof. dr Wolfgang Faigle – Stuttgart
– Hochschule der Medien
– International Association of Research Organizations for the Information,
Media and Graphic Arts Industries

prof. dr hab. inż. Konrad Olejnik – Łódź
– Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev, prof. PW – Warszawa
– Politechnika Warszawska

dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK – Warszawa
– Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
– Association Typographique Internationale

prof. dr hab. Janusz Tondel – Toruń
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika
– Internationale Gutenberg-Gesellschaft

Kolegium redakcyjne

prof. dr hab. Janusz Fogler – redaktor naczelny

dr Karol Nicinski – sekretarz redakcji

dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. PW – redaktor statystyczny

mgr Barbara Dzierżanowska – redaktor językowy polski

dr inż. Jacek Hamerliński – redaktor językowy angielski

dr inż. Jerzy Hoppe

mgr inż. Bernard Jóźwiak

mgr inż. Przemysław Śleboda

Andrzej Tomaszewski