Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane
i publikowane w bazach referencyjnych:
CEON Biblioteka Nauki, Yadda,
BazTech,
Google Scholar
oraz indeksowane w Index Copernicus International

Od redakcji

Tematyka pisma obejmuje poligrafię jako dziedzinę wiedzy naukowej i przemysłu oraz traktuje ją jako spójną domenę nauki, techniki i sztuki. W związku z tym „Acta Poligraphica” obok artykułów poruszających problematykę ściśle poligraficzną, zamieszczają prace dotyczące projektowania druków i grafiki użytkowej. „Acta” są również miejscem publikacji programistów systemów typograficznych oraz wszelkiego oprogramowania służącego przygotowaniu do druku. Zamieszczane będą także artykuły bibliologiczne związane z drukarstwem historycznym lub współczesnym. Czasopismo otwiera swoje łamy dla recenzji nowych książek związanych z tematyką pisma.
W ogólnych założeniach redakcyjnych, treści poligraficzne, bibliologiczne, graficzno-dizajnerskie czy historyczne mają razem służyć restytucji zapomnianego etosu drukarstwa. 

Począwszy od roku 2021, czasopismo „Acta Poligraphica” jest wydawane w wersji elektronicznej.