Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Od redakcji

Tematyka pisma obejmuje poligrafię jako dziedzinę wiedzy naukowej i przemysłu oraz traktuje ją jako spójną domenę nauki, techniki i sztuki. W związku z tym „Acta Poligraphica” obok artykułów poruszających problematykę ściśle poligraficzną, zamieszczają prace dotyczące projektowania druków i grafiki użytkowej. „Acta” są również miejscem publikacji programistów systemów typograficznych oraz wszelkiego oprogramowania służącego przygotowaniu do druku. Zamieszczane będą także artykuły bibliologiczne związane z drukarstwem historycznym lub współczesnym. Czasopismo otwiera swoje łamy dla recenzji nowych książek związanych z tematyką pisma.
W ogólnych założeniach redakcyjnych, treści poligraficzne, bibliologiczne, graficzno-dizajnerskie czy historyczne mają razem służyć restytucji zapomnianego etosu drukarstwa.