Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane
i publikowane w bazach referencyjnych:
CEON Biblioteka Nauki, Yadda,
BazTech,
Google Scholar
oraz indeksowane w Index Copernicus International

Czasopismo można nabyć w siedzibie COBRPP:
ul. Zagadki 21 w Warszawie

Archiwalne numery można otrzymać pocztą po złożeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty na stronie COBRPP.
Możliwy jest także kontakt mailowy lub telefoniczny: tel. [48] 22 620 80 70
 
Cena jednego woluminu: 25 zł
(nie są doliczane koszty przesyłki)