Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Czasopismo można nabyć w siedzibie COBRPP:
ul. Zagadki 21 w Warszawie

Bieżący numer można otrzymać pocztą po złożeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty na stronie COBRPP.
 
Cena jednego woluminu: 25 zł
(nie są doliczane koszty przesyłki)
 
W celu nabycia numerów archiwalnych (cena 20 zł) prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Tel. [48] 22 620 80 70