Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane
i publikowane w bazach referencyjnych:
CEON Biblioteka Nauki, Yadda,
BazTech,
Google Scholar
oraz indeksowane w Index Copernicus International

Adres:
Redakcja Acta Poligraphica
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
02-227 Warszawa, ul. Zagadki 21
tel. [48] 22 620 80 70