Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Adres:
Redakcja Acta Poligraphica
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
02-227 Warszawa, ul. Zagadki 21
tel. [48] 22 620 80 70