Oferta usług laboratoryjnych COBRPP

 • Badanie drukowności farb za pomocą urządzenia IGT AIC2-5
 • Badanie odporności na ścieranie za pomocą urządzenia Taber Abraser
 • Badanie odporności druków na starzenie za pomocą urządzenia Atlas Suntest CPS+
 • Badania struktury powierzchni za pomocą profilometru Nanovea PS50, obejmujące pomiary:
  • Metrologii 3D
  • Profilu powierzchni
  • Chropowatości i tekstury powierzchni
  • Kształtów i form topograficznych
  • Objętości elementów powierzchni
  • Pola badanej powierzchni
  • Powierzchni przekroju poprzecznego
  • Grubości warstw
 • Badania mikroskopowe (mikroskop Keyence VHX-5000), obejmujące:
  • Obserwację powierzchni podłoży i nadruków
  • Pomiary struktur 2D i 3D
  • Określanie objętości i przekrojów struktur 3D
 • Badania napięcia powierzchniowego materiałów oraz pomiary kąta zwilżania za pomocą goniometru Dataphysics OCA15EC
 • Badania jakości kodów jednowymiarowych (kreskowych) i dwuwymiarowych za pomocą weryfikatora LVS Integra 9510