Współpraca przy projektach unijnych

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) i wdrażanie ich wyników do przedsiębiorstw – to jeden z najistotniejszych obszarów, w który zostaną zainwestowane fundusze europejskie na lata 2014-2020. COBRPP jest przygotowane do partnerskiej współpracy z firmami chcącymi skorzystać z funduszy unijnych. Zakres naszego zaangażowania zależy od wzajemnych uzgodnień i może dotyczyć m.in. następujących prac:

 • szkolenia z zakresu możliwości korzystania z funduszy unijnych,
 • audytu firmy w całym lub wybranym obszarze (np. technologicznym) aby określić potrzeby i możliwości firmy udziału w konkursach na środki unijne,
 • realizacja prac w zakresie przewidzianym w konkursach na Bony na innowacje (mały i duży bon),
 • realizacja pracy B+R zaproponowanej przez COBRPP i zaakceptowanej przez firmę,
 • sprzedaż prac B+R wcześniej opracowanych w COBRPP,
 • realizacja prac B+R w temacie proponowanym przez firmę,
 • opracowanie opinii wymaganych lub pożądanych we wnioskach na fundusze unijne,
 • opracowanie opinii powdrożeniowych,
 • współpraca i udział w klastrach, konsorcjach i innych sieciowych formach współpracy przy realizacji usług B+R,
 • szkolenia pracowników firm umożliwiające lepsze wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań pozyskanych przy pomocy funduszy unijnych.

COBRPP ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami korzystającymi z funduszy unijnych, były to m.in. następujące drukarnie: Dekor-Publidecor z Chorośli , Drukpol z Sulejówka, Grafix z Gdańska, Centrum Poligrafii Jakubiccy z Warszawy, Interak z Czarnkowa, Tektorado z Poznania.

W perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 będą realizowane projekty, w których firmy poligraficzne i związane z poligrafią mogą brać udział, w ramach następujących programów:

 • Infrastruktura i Środowisko ,
 • Inteligentny Rozwój,
 • Polska Cyfrowa,
 • Polska Wschodnia.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie funkcjonował na poziomie krajowym oraz na poziomie regionalnym jako Regionalny Program Operacyjny.