COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Warstwa dzieląca WD-1

Preparat WD-1

Zastosowanie

Roztwór wodny preparatu WD-1 służy do sporządzania warstwy dzielącej na miedzianych cylindrach wklęsłodrukowych przed procesem elektrochemicznego nanoszenia warstwy miedzi, stanowiącej wklęsłodrukową formę drukową. Wykonana z roztworu preparatu WD-1 warstwa dzieląca umożliwia bezproblemowe zdjęcie drukowej powłoki miedzianej (po rozcięciu) po zakończonym procesie drukowania. Warstwa dzieląca uzyskana z roztworu preparatu WD-1 spełnia następujące wymagania:

  • pokrywa równomiernie i całkowicie powierzchnię miedzianego cylindra wklęsłodrukowego
  • posiada minimalny opór omowy
  • jest odporna na działanie elektrolitów
  • nie wchodzi w reakcje katodowe
  • jest warstwą dzielącą typu adsorpcyjnego

Charakterystyka

Preparat WD-1 występuje w postaci lekko kremowego proszku. Porcja preparatu w opakowaniu jednostkowym służy do wykonania 5 l roztworu roboczego.

Właściwości

Jest mieszaniną organicznych związków błonotwórczych oraz nieorganicznych związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie.

Sposób użycia

Sposób sporządzania wodnego roztworu preparatu WD-1:
Zawartość opakowania rozpuścić w 3 l zimnej wody, dobrze wymieszać, a następnie dopełnić zimną wodą do objętości 5 l.

Sposób wytwarzania warstwy dzielącej na cylindrze wklęsłodrukowym:
Odtlenioną i odtłuszczoną powierzchnię miedzianego cylindra wklęsłodrukowego polać równomiernie roztworem preparatu WD-1, kilkakrotnie od krawędzi do krawędzi w czasie ruchu obrotowego cylindra wklęsłodrukowego. Odczekać chwilę, a następnie spłukać cylinder strumieniem zimnej wody. Tak przygotowany cylinder wklęsłodrukowy może być przekazany do procesu miedziowania.

Zużycie roztworu preparatu WD-1:
250 – 500 ml na 1 m2 powierzchni cylindra wklęsłodrukowego

Uwagi

Preparat WD-1 nie zawiera związków niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, jak również dla środowiska. Nadmiar roztworu wykonanego z preparatu WD-1 może być odprowadzany do ścieków. Nie jest wymagana obróbka ścieków.

Przechowywanie i transport

Roztwór preparatu WD-1 przechowywać w zamkniętym kanistrze nie dłużej niż 1 miesiąc. Preparat WD-1 w postaci stałej należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności do stosowania preparatu WD-1 wynosi 1 rok.

Opakowanie

Torebka z folii polietylenowej z zawartością umożliwiającą wykonanie 5 l roztworu wodnego.