Warning: Undefined array key "str" in /home/cobrpp/ftp/titles.php on line 2

Warning: Undefined array key "str" in /home/cobrpp/ftp/keywords.php on line 2
COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Książki / publikacje

Acta Poligraphica

Czasopismo naukowe poświęcone poligrafii.

Więcej na stronie www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica

Więcej Zamów

Poligrafia - sztuka, techniki, technologie

Książka omawia techniki i technologie stosowane we współczesnej poligrafii. Układ zawartych w książce treści odpowiada sekwencji następujących po sobie procesów prowadzących do powstania gotowych produktów poligraficznych.

Więcej Zamów

Architektura książki

Książka zawiera podstawową wiedzę związaną z techniką i projektowaniem formy książki. Przeznaczono ją głównie dla pracowników wydawnictw i drukarń, którzy powinni poznać typograficzne i poligraficzne uwarunkowania edytorstwa.

Więcej Zamów

Angielsko-polski leksykon terminów poligraficznych

Powstały na bazie angielsko-polskiego słownika terminów poligraficznych zawiera rozszerzoną siatkę haseł - ponad 3800 pojęć. Terminy angielskie opatrzono polskimi objaśnieniami znaczeń. Zamieszczono także indeks polsko-angielski.

Więcej Zamów

Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych

Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych

Słownik obejmuje ponad 2400 haseł i ma charakter leksykonu. Terminy angielskie opatrzono polskimi objaśnieniami znaczeń. Zamieszczono także indeks polsko-angielski.

Więcej Zamów

Technologia offsetowego drukowania arkuszowego

Technologia offsetowego drukowania arkuszowego

Książka zawierająca wyczerpującą wiedzę oraz porady dotyczące technologii offsetowego drukowania arkuszowego. Książka przekazuje teoretyczną wiedzę oraz praktyczne podpowiedzi prowadzące do podnoszenia produktywności i jakości uzyskiwanych druków.

Więcej Zamów

Poradnik: Trudności w arkuszowym drukowaniu offsetowym

Książka pomagająca poznać i rozwiązywać najczęściej występujące problemy w drukowaniu offsetowym oraz dobierać odpowiednie środki zaradcze. Poradnik o przejrzystm układzie i zwięzłej, jasnej treści.

Więcej Zamów

Co drukarz powinien wiedzieć o farbach

Książka stanowi interesujące źródło wiedzy o farbach drukarskich dla wszystkich stosowanych technik drukowania, przedstawione w łatwo przyswajalnej formie.

Więcej Zamów

Sitodruk

Opracowanie omawiające wszystkie aspekty techniki sitodrukowej - etapy technologiczne, materiały urządzenia itp.

Więcej Zamów

Procesy introligatorskie i wykończeniowe współczesnej poligrafii

Poradnik z zakresu introligatorstwa przemysłowego i procesów wykończeniowych. Można także traktować tę pozycję jako katalog dostępnych technologii introligatorskich i wykończeniowych lub jako poradnik encyklopedyczny.

Więcej

Web-to-print - pierwsze kroki

Książka przedstawia obecnie jedną z najważniejszych technologii sprzedaży usług druku akcydensowego. Zawiera ona szereg szczegółowych informacji związanych z wyborem systemu informatycznego Web-to-Print i opis tych systemów dostępnych obecnie na rynku.

Więcej Zamów

Systemy produkcyjne w poligrafii

Książka omawia systemy produkcyjne zwłaszcza w zakresie procesów projektowania i przygotowalni poligraficznej. Przedstawiono koncepcje systemów i narzędzia służące do przygotowania pracy do drukowania. Opisano standardy stosowane w nowoczesnych procesach technologicznych (CIP3, JDF, VIPP).

Więcej Zamów

Bhp na stanowiskach pracy w przemyśle poligraficznym

Omówienie przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Omówienie zasad oceny ryzyka zawodowego. (aktualizacja: styczeń 2021).

Więcej

Gospodarka odpadami w przemyśle poligraficznym

Omówienie najnowszych polskich przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami pod kątem zakładów poligraficznych (aktualizacja: styczeń 2021).

Więcej

Poligrafia a ochrona środowiska

Doskonałe opracowanie pomagające w dostosowaniu się do przepisów związanych z ochroną środowiska obowiązujących w Unii Europejskiej.

Więcej Zamów

Jakość w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa

Publikacja dotyczy zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, integracji systemów zarządzania oraz inżynierii jakości.

Więcej Zamów