Prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe

We współczesnej poligrafii wyróżniają się następujące kierunki badań:

 • badania nad nowymi materiałami stosowanymi w poligrafii (farby, lakiery, materiały introligatorskie, podłoża drukowe itp.), zarówno do zastosowań konwencjonalnych, jak i nietypowych (farby przewodzące, półprzewodniki organiczne, lakiery zapachowe i smakowe, itp.); ważnym aspektem badań jest dostosowanie tych materiałów do zmieniających się wymagań prawnych itp. (eliminacja składników szkodliwych, ograniczenie zużycia zasobów); często z zastosowaniem nanomateriałów,
 • badania nad technologiami realizacji procesów poligraficznych, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań (np. drukowanie przestrzenne) oraz usprawnienia procesów znanych wcześniej (zwiększenie wydajności, niezawodności, powtarzalności itp.),
 • badania nad wprowadzeniem technologii informacyjnych do procesów poligraficznych, związane z cyfryzacją procesów technologicznych oraz integracją różnych kanałów informacyjnych (np. wykorzystanie Internetu do zamawiania usług poligraficznych); elementem tego kierunku są prace związane z automatyzacją procesów poligraficznych i procesów kontroli jakości, w tym z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji i analizy obrazu.
 • badania związane z modelowaniem procesów poligraficznych, pozwalające oceniać wpływ różnorodnych czynników na końcowy efekt, jak też stanowiące podstawę do prowadzenia dalszych szczegółowych badań w określonym kierunku.; efekty tych prac mogą być wykorzystane np. do cyfrowej symulacji funkcjonowania urządzeń poligraficznych.

Tematyka prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w COBRPP jest zgodna z tendencjami rozwoju poligrafii na świecie oraz wynika z potrzeb krajowej branży poligraficznej i branż współpracujących z poligrafią. Dotyczy to następujących zagadnień:

 • standaryzacja procesów produkcyjnych,
 • cyfrowa reprodukcja obrazów i zarządzanie kolorem,
 • procesy drukowania,
 • procesy i materiały introligatorskie,
 • uszlachetnianie druków oraz opakowań,
 • druk cyfrowy dla niskich nakładów oraz opakowań,
 • elektronika drukowana,
 • personalizacja oraz zabezpieczenia metodami poligraficznymi,
 • zarządzanie produkcją poligraficzną, w tym ISO,
 • systemy MIS/ERP, zagadnienia Controlingu,
 • bhp i ochrona środowiska w przemyśle poligraficznym.