COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Odwarstwiacz warstwy kopiowej

Odwarstwiacz warstwy kopiowej

Zastosowanie

Preparat przeznaczony jest do usuwania warstwy kopiowej po zakończonym procesie drukowania.

Charakterystyka

Preparat jest mieszaniną substancji chemicznych o działaniu utleniającym.

Właściwości

Produkt handlowy występuje w postaci proszku, który rozpuszcza się w 5 l wody wodociągowej.

Sposób użycia

Zawartość torebki rozpuścić w 5 l wody wodociągowej. Wymieszać do całkowitego rozpuszczenia. Nanosić za pomocą gąbki lub szczotki na powierzchnię warstwy kopiowej, po uprzednim zmyciu farby i dokładnym odtłuszczeniu szablonu sitodrukowego. Po kilku minutach zmyć wodą. W przypadku niedostatecznego odwarstwienia, powyższe czynności należy powtórzyć.

Uwagi

Warstwy kopiowe, które były dodatkowo utwardzane chemicznie za pomocą katalizatorów lub utwardzaczy, lub były utwardzane termicznie, bardzo słabo się odwarstwiają, lub nie odwarstwiają się w ogóle.

BHP

Z uwagi na niewielkie stężenia stosowanych substancji o działaniu utleniającym preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Podczas pracy z preparatem należy zachować ostrożność, nosić rękawice ochronne.

Przechowywanie i transport

Termin przydatności do stosowania preparatu:
w postaci stałej wynosi 12 miesięcy,
w postaci roztworu wynosi 6 miesięcy.

Opakowanie

Torebka z folii polietylenowej z zawartością umożliwiającą wykonanie 5 l roztworu wodnego.