COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Kleje

Klej Dyspersyjny B

Klej o krótkim czasie wiązania przeznaczony do papieru, kartonu i tektury. Łączy również powierzchnie powleczone różnymi mieszankami zawierającymi dyspersje tworzyw sztucznych oraz o powierzchniach polakierowanych (wyłączając powierzchnie polakierowane lakierami UV).

Więcej

Introwil 3

Klej łączy ze sobą papier, karton, tekturę oraz materiały laminowane foliami polipropylenowymi, poliestrowymi, pochodnymi celulozy, materiały lakierowane lakierami UV z kartonem i papierem. Przeznaczony m.in. do zawieszania wkładu w oprawie twardej, wklejania okienek z polietylenu, wykonywania opakowań, itp.

Więcej

Klej T2 do materiałów trudno klejących się

Klej łączy powierzchnie papieru i kartonu pokryte jednostronnie: polietylenem (tylko aktywowanym), polipropylenem (z aktywacją i bez aktywacji), poliestrem, lakierem UV i innymi lakierami np. lakierem wodnym. Stosowany do klejenia m.in: opakowań kartonowych, folii na okienka w kopertach, etykiet na opakowania z tworzyw sztucznych, kalendarzy, itp.

Więcej

Klej KLS do laminowania

Klej przeznaczony jest do laminowania druków folią poliestrową lub aktywowaną folią polipropylenową na maszynach do laminowania. Klej KLS jest wodną dyspersją żywic akrylowych z dodatkiem żywic aminowych.

Więcej

Introwil 4

Odmiana Kleju Introwil 3, która może być stosowana do materiałów mających kontakt z żywnością. Klej łączy ze sobą papier, karton, tekturę oraz materiały laminowane foliami polipropylenowymi, poliestrowymi, pochodnymi celulozy, materiały lakierowane lakierami UV z kartonem i papierem. Przeznaczony m.in. do zawieszania wkładu w oprawie twardej, wklejania okienek z polietylenu, wykonywania opakowań mających kontakt z żywnością, itp.

Więcej

Klej T3 do materiałów trudno klejących się

Odmiana Kleju T2, która może być stosowana do materiałów mających kontakt z żywnością. Klej łączy powierzchnie papieru i kartonu pokryte jednostronnie: polietylenem (tylko aktywowanym), polipropylenem (z aktywacją i bez aktywacji), poliestrem, lakierem UV i innymi lakierami np. lakierem wodnym. Stosowany do klejenia m.in: opakowań kartonowych mających kontakt z żywnością, folii na okienka w kopertach, etykiet na opakowania z tworzyw sztucznych, kalendarzy, itp.

Więcej

Klej wg Twoich potrzeb

Klej wg Twoich potrzeb

Wszystkie kleje opisane powyżej są produkowane bezpośrednio w Instytucie Badawczym. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi naszych klientów, istnieje możliwość modyfikacji oferowanych produktów do ich wymagań, a nawet projektowanie całkowicie nowej receptury spełniającej jego wymogi. Projektowanie nowych dyspersji możliwe jest tylko w przypadku większych zamówień.

Jeżeli powyższe kleje nie spełniają Twoich wymagań?

Materiały pomocnicze

Odwarstwiacz warstwy kopiowej

Preparat przeznaczony jest do usuwania warstwy kopiowej z siatki sitodrukowej po zakończonym procesie drukowania.

Więcej

Preparat WD-1

Preparatu WD-1 służy do sporządzania warstwy dzielącej na miedzianych cylindrach wklęsłodrukowych przed procesem elektrochemicznego nanoszenia warstwy miedzi, stanowiącej wklęsłodrukową formę drukową.

Więcej