RSS
A A A
SmodBIP

Działalność

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie jest jednostką badawczo-rozwojową, prowadzącą badania oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także związaną z nimi działalność edukacyjną i wydawniczą dla potrzeb przemysłu poligraficznego.

Działalność badawczo-rozwojowa, wdrożeniowa oraz edukacyjna i wydawnicza Ośrodka koncentruje się na następujących kierunkach:

  • rozwój istniejących i opracowywanie nowych materiałów dla przemysłu poligraficznego;
  • problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle poligraficznym oraz zagadnienia ochrony środowiska;
  • zagadnienia zarządzania według wymagań określonych normami ISO z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bhp;
  • działalność normalizacyjna;
  • działalność studyjno-analityczna, a w szczególności w zakresie uwarunkowań i rozwoju przemysłu poligraficznego w warunkach integracji z Unią Europejską;
  • działalność wydawnicza.


Opublikował: Przemysław Śleboda
Publikacja dnia: 20.01.2011
Podpisał: Przemysław Śleboda
Dokument z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 8 578