Systemy produkcyjne w poligrafii


Książka poświęcona jest systemom produkcyjnym w poligrafii, ze szczególnym naciskiem na narzędzia do projektowania graficznego i przygotowania do druku. Opisuje współczesne koncepcje i praktyczne realizacje systemów produkcji - od prostych RIPów aż po rozbudowane systemy zarządzania produkcją, w tym także koncepcję "Do It Yourself", tj. samodzielnego stworzenia systemu z programów dostępnych na rynku.

Książka w skrócie przedstawia narzędzia do projektowania, edycji plików graficznych, kontroli poprawności danych, sterowania przepływem pracy i kontroli urządzeń wyjściowych. Opisuje także wady i zalety różnych rozwiązań, pozwalając na obiektywne porównanie i wybór optymalnego systemu dla określonego zadania. W tekście omówiono także standardy i rozwiązania zdobywające coraz większą popularność - np. format danych JDF - i perspektywy ich zastosowań w praktyce.

Pozycja przeznaczona jest dla wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę o współczesnych metodach przygotowania prac do druku, poszukujących informacji porównawczych o różnych rozwiązaniach, czy też planujących wdrożenie podobnego systemu we własnej firmie.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie do systemów produkcyjnych /1
Czym jest system produkcyjny? 2
Analogowo czy cyfrowo? 3
Wejście i wyjście 4
Współczesna produkcja poligraficzna 5
"Gotowe" czy "prywatne" systemy produkcyjne? 7
Elementy składowe systemu produkcyjnego 7
Klienci i ich pliki 8
Skanowanie i obróbka obrazów 8
Wydruki próbne 9
Zmiany i problemy 10
Wyjście 10
Rozdział 2. Produkcja stronic i użytków /15
Kim są Twoi klienci? 15
Standaryzacja w produkcji 16
Dlaczego wolimy PDF 17
Pliki najpopularniejszych programów 18
"Techniczne" formaty plików 22
Ważne narzędzia produkcyjne 24
Wyciągi na filmie i ich skanowanie 25
Kamery reprodukcyjne? 26

Rozdział 3. Obrazy i grafika w produkcji /27
Skanowanie 27
Praca w przestrzeni RGB 31
Grafika wektorowa 32
Systemy zarządzania danymi 33
Open Prepress Interface (OPI) 34

ROZDZIAŁ 4. JAK SOBIE RADZIĆ Z PROBLEMAMI /37
Kontrola wstępna 38
Problemy z plikami natywnymi 40
Problemy ze stronami i z dokumentami 41
Praca z plikami PDF 43
Problemy z fontami 45
Problemy z obrazami i grafiką 49
Zapobieganie problemom 50
Kontrola poprawności przez Internet 51

ROZDZIAŁ 5. DOSTĘPNE SYSTEMY DLA PRZYGOTOWALNI /57
Jak wybrać system - lista kontrolna 58
Wielka dwójka: PDF (NORM) czy ROOM 59
Kwestie finansowe 64
Systemy produkcyjne głównych dostawców 65
Inne rozwiązania warte uwagi 74

ROZDZIAŁ 6. BUDOWANIE WŁASNYCH SYSTEMÓW /77
Dobre zasady 77
Tworzenie środowiska systemu produkcyjnego 79
Przykład własnego systemu produkcyjnego 80
Komputery i sieci 81
Wybór dostawców 86
Narzędzia produkcyjne 88
Podsumowanie: ogólny obraz 92

ROZDZIAŁ 7: WYDRUKI PRÓBNE /95
Cykl akceptacji pracy. 96
Technologie i narzędzia cyfrowych wydruków próbnych 97
Zdalna kontrola i kontrola na ekranie 104
Zarządzanie barwą 108
Standardy wydruków próbnych: dodatkowe informacje 111

ROZDZIAŁ 8: NOWE TECHNOLOGIE I STANDARDY /113
CIP3 114
CIP4 i JDF 115
PDF 1.4 i 1.5 116
PDF/X i PDF/X-1a 117
TIFF/IT-P1 119
SWOP 119
PPML/VDX 120
Address Data Interchange Specification 121
Digital Smart Factory 121

ROZDZIAŁ 9: WYKORZYSTANIE INTERNETU W PROCESACH PRZYGOTOWAWCZYCH /123
Dostarczanie prac 124
Połączenie z Internetem 127
Narzędzia do pracy grupowej 128
Zdalne wsparcie techniczne 131
Bezpieczeństwo w Internecie 131
Poszukiwanie informacji i szkolenie pracowników 132

ROZDZIAŁ 10: PRZYGOTOWANIE DO DRUKOWANIA /133
Jajko czy kura? 133
(Bardzo) krótka historia urządzeń wyjściowych 134
Zalewkowanie 135
Montaż i rozstawienie stron 137
Technologie rasteryzacji 139
Rastrowanie 144
Zarządzanie wyjściem 145
Naświetlanie filmu (Computer-To-Film) 146
Naświetlanie płyt (Computer-To-Plate) 148
Technologie druku bezpośredniego (Computer-To-Press) 153
Komputerowe sterowanie procesami 154

DODATEK A: SYSTEMY PRODUKCYJNE, SYSTEMY ZARZĄDZANIA, XML I ROZWIĄZANIA KLIENTÓW 157
DODATEK B: PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH ROZWIĄZAŃ 165
SŁOWNICZEK 169
INDEKS 171
O AUTORZE 179

Systemy produkcyjne w poligrafii

autor:
Chuch German


format A4
stron: 196
oprawa miękka


cena: 15zł


Zamów