Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Recenzenci współpracujący z Acta Poligraphica

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr Herbert Czichon
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Janusz Stanisław Gruchała
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. sztuk Lech Majewski, dr h.c.
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło
Politechnika Warszawska

dr hab. Tomasz Bierkowski, profesor ASP
Akademia Sztuk Pięknych, Katowice

dr hab. inż. Artur Frankowski, profesor ASP
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

dr hab. Andrzej Icha, profesor AP
Akademia Pomorska, Słupsk

dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, profesor PW
Politechnika Warszawska

dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr hab. Małgorzata Komza, profesor UWr
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. sztuk, dr inż. Włodzimierz Pastuszak, profesor PJATK
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa

dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili, profesor PW
Politechnika Warszawska

dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

dr hab. Bogdan Hojdis
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Klaudia Socha
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr inż. Konrad Blachowski
Politechnika Warszawska

dr Włodzimierz Bzyl
Uniwersytet Gdański

dr Agnieszka Chamera-Nowak
Uniwersytet Warszawski

dr inż. Tomasz Dąbrowa
Politechnika Warszawska

dr Adam Kolany
Sonovum, Leipzig

dr inż. Przemysław Korytkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

dr inż. Bartłomiej Małachowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

dr inż. Leszek Markowski
Politechnika Warszawska

dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

dr Ewa Repucho
Uniwersytet Wrocławski

dr inż. Przemysław Różewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

dr inż. Przemysław Scherwentke
Politechnika Wrocławska

dr Andrzej Skrzypczak
Uniwersytet Warszawski

dr inż. Krzysztof Stępień
Politechnika Łódzka

dr inż. Marek Żabka
Politechnika Śląska, Gliwice

 

Recenzenci nie otrzymują honorariów