Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Acta Poligraphica nr 9/2017

Od redakcji

Jacek Hamerliński, Karol Niciński  
Zastosowanie warstw bioaktywnych w wyrobach poligraficznych 

Agnieszka Olejnik-Krugły  
Zarządzanie barwą. IccMAX – system nowej generacji 

Agata Włodarska 
Kleje wykorzystywane w produkcji opakowań żywności i zabawek: aspekty prawne
i bezpieczeństwo 

Aneta Kopczyńska, Halina Podsiadło 
Wykorzystanie technik druku w produkcji tanich ogniw fotowoltaicznych 

Jacek Hamerliński 
Londyńskie Targi Książki 2017 [sprawozdanie] 

Andrzej Tomaszewski 
Długo oczekiwane kompendium [recenzja] 

Barbara Stankiewicz  
Pożegnaliśmy Grażynę Czech [wspomnienie]