Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Acta Poligraphica nr 10/2017

Od redakcji

Mateusz Machalski  
Bona Nova – Nulle dies sine line

Halina Podsiadło, Małgorzata Zakrzewska  
Badanie wpływu promotora adhezji oraz pasty zwiększającej poślizg farby na współczynnik tarcia folii z polietylenu 

Wanda Nowak, Halina Podsiadło 
Badanie powierzchni folii celulozowych bez nadruku i z nadrukiem farbami biodegradowalnymi  przy użyciu profilometru, mikroskopu konfokalnego i mikroskopu skaningoweg

Bogdan Kostecki 
Szkolnictwo zawodowe – czy jest złe i czy może być lepsze 

Monika Pest 
Leon Urbański – typografia kompletna nie tylko dla koneserów [recenzja

Upamiętnienie profesorów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej [sprawozdanie