Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Acta Poligraphica nr 1/2013

Andrzej Makowski
Acta Poligraphica

Bogusław Jackowski
Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Jacek Hamerliński, Yuriy Pyr'yev
Modelowanie własności tacku farby w drukowaniu offsetowym [tekst ang.]

Piotr Strzelczyk
Standard Unicode w typografii

Tomasz Bierkowski
Racjonalna relatywizacja w stosowaniu reguł typograficznych

Elżbieta Pokorzyńska
Introligatorstwo na drodze do uprzemysłowienia w XIX i 1. połowie XX wieku 

Andrzej Tomaszewski
Odlewnia Czcionek Samuela Orgelbranda Synów 

Acta Poligraphica nr 2/2013

Zespół redakcyjny
Profesor i Acta

Marcin Słoma
Techniki drukowania w produkcji ogniw fotowoltaicznych

Bogusław Jackowski
Komputer i jego znaki

Ewa Repucho
Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia w projektowaniu książki – wybrane aspekty

Klaudia Socha
Publikacje dotyczące typografii wydane w języku polskim na początku XXI wieku – przegląd subiektywny

Andrzej Skrzypczak
Książka piękna w dorobku drukarń warszawskich

Andrzej Tomaszewski
Vademecum metodyki projektowania [recenzja]

Acta Poligraphica nr 3/2014

Od redakcji

Tomasz Dąbrowa, Jacek Hamerliński, Jerzy Hoppe, Juliusz Krzyżkowski, Przemysław Śleboda, Mariusz Wojciechowski
Badanie odwzorowania elementów kreskowych w technice wklęsłodruku przy użyciu cylindrów formowych grawerowanych mechanicznie z zastosowaniem różnych metod 
i parametrów

Volodymyr Mayik
Analiza projektu elementów drukujących urządzenia tłoczącego znaki alfabetu Braille’a [tekst ang.] 

Jacek Hamerliński, Yuriy Pyr’yev
Optymalizacja wyboru metody drukowania przy produkcji etykiet [tekst ang.] 

Katarzyna Piłczyńska, Konrad Blachowski
Porównanie objętości obszaru barw odtwarzalnych odbitek wykonanych cyfrową techniką natryskową na różnych rodzajach papieru [tekst ang.] 

Bogusław Jackowski
Jeszcze jeden font kaligraficzny

Agnieszka Chamera-Nowak
Z pola bitwy o budowę socjalistycznej kultury. Sytuacja przemysłu graficznego 
w Polsce w latach 1945–1956

Jerzy B. Ludwichowski
Niezbędnik TeXnika [recenzja] 

Acta Poligraphica nr 4/2014 

Od redakcji

Bogusław Jackowski, Marek Ryćko, Piotr Strzelczyk, Łukasz Dziedzic
O gładkim łączeniu krzywych Béziera

Jacek Hamerliński
Nowa metodyka określania indywidualnych normatywów naddatków technologicznych dla drukowania offsetowego

Jan Piechota, Paulina Urbańska
Historia prac badawczych w projektowaniu graficznym

Paulina Urbańska
Elementarz wizualny. Podręcznik projektanta grafika 

Monika Marek-Łucka
Cywilizacja pisma – kultura pisma [recenzja]

Arkadiusz Wagner
Toruńska konferencja oprawoznawcza [sprawozdanie]

Acta Poligraphica nr 5/2015 

Od redakcji   

Bohdan Durnyak, Ihor Strepko, Bohdana Fedyna
Informacyjno-energetyczne wykresy termodynamicznego współdziałania przy suszeniu produkcji poligraficznej [tekst ang.]  

Jerzy K. Hinz, Piotr Hinz
Etykiety antybakteryjne: Jak nano-technologia może uratować życie [tekst ang.]  

Mateusz Polkowski
Właściwości klejów do celów poligraficznych [tekst ang.]  

Jan Bagiński, Barbara Gołota
Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach 
poligraficznych  

Adam Kamiński
Kształcenie projektantów grafików – przyczynek do dyskusji [tekst ang.]  

Ewa Repucho
Wspomnienie o profesorze Januszu Sowińskim, badaczu polskiego drukarstwa 
i typografii książki końca XIX oraz XX w. [in memoriam]  

Klaudia Socha
Dlaczego litery budzą emocje? [recenzja]   


Acta Poligraphica nr 6/2015 

Od redakcji  

Ryszard Cierpiszewski 
Opakowania inteligentne

Mateusz Polkowski 
Rodzaje klejów wykorzystywanych w poligrafii 

Anna Cabaj 
Systemy zarządzania w drukarniach, w świetle rozwoju branży poligraficznej 
w Polsce  

Elżbieta Pokorzyńska 
Początki polskiej oprawy wydawniczej: przegląd zabytków 

Jan Kaczorowski 
Analiza porównawcza polskiej i obcojęzycznej terminologii z zakresu drukarstwa. Przyczynek do badań  

Ewa Repucho
Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza [sprawozdanie] 

Monika Pest
T & T, czyli jak typografia jest interfejsem tekstologii [sprawozdanie] 


Acta Poligraphica nr 7/2016 

Jacek Hamerliński, Jerzy Hoppe, Juliusz Krzyżkowski
Ocena przewodności farb fleksograficznych [tekst ang.] 

Katarzyna Piłczyńska, Stefan Jakucewicz 
Badanie papierów offsetowych pod kątem ich zastosowania w technikach drukowania natryskowego [tekst ang.] 

Barbara Gołota, Przemysław Śleboda
Wpływ rozmiaru kodu QR na otrzymywaną jakość kodu wykonanego za pomocą urządzeń drukujących metodą elektrofotograficzną 

Ewa Repucho
Typografia w przestrzeni cyfrowej jako przedmiot badań bibliologicznych 

Agnieszka Chamera-Nowak
Wpływ technologii na produkcję książki brajlowskiej na przykładzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 

Andrzej Tomaszewski
Lektura dla intelektualnej przyjemności [recenzja] 


Acta Poligraphica nr 8/2016

Od redakcji

Agnieszka Jurkiewicz, Yuriy Pyr’yev
Ciśnienie i docisk oraz szerokość strefy kontaktu między cylindrami i wałkami 
w drukującej maszynie offsetowej – przegląd literatury

Aneta Kopczyńska, Halina Podsiadło 
Innowacyjne rozwiązania technologiczne w maszynach offsetowych umożliwiające produkcję opakowań

Katarzyna Kiełczewska, Leszek Markowski
Projekt cyfrowego wzornika krojów pism na urządzenia mobilne

Katarzyna Piłczyńska
Analiza mikro- i makrostruktury powierzchniowej papierów offsetowych oraz naniesionej na nią warstwy natryskowej farby fotoutwardzalnej

Agnieszka Olejnik-Krugły
Ocena jakości odwzorowania obrazu cyfrowego w procesie digitalizacji dóbr kultury

Ewa Repucho
Od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej. Przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI w.

Acta Poligraphica nr 9/2017

Od redakcji  

Jacek Hamerliński, Karol Niciński  
Zastosowanie warstw bioaktywnych w wyrobach poligraficznych 

Agnieszka Olejnik-Krugły  
Zarządzanie barwą. IccMAX – system nowej generacji 

Agata Włodarska 
Kleje wykorzystywane w produkcji opakowań żywności i zabawek: aspekty prawne 
i bezpieczeństwo 

Aneta Kopczyńska, Halina Podsiadło 
Wykorzystanie technik druku w produkcji tanich ogniw fotowoltaicznych 

Jacek Hamerliński 
Londyńskie Targi Książki 2017 [sprawozdanie] 

Andrzej Tomaszewski 
Długo oczekiwane kompendium [recenzja] 

Barbara Stankiewicz  
Pożegnaliśmy Grażynę Czech [wspomnienie]  

Acta Poligraphica nr 10/2017

Od redakcji

Mateusz Machalski  
Bona Nova – Nulle dies sine line

Halina Podsiadło, Małgorzata Zakrzewska  
Badanie wpływu promotora adhezji oraz pasty zwiększającej poślizg farby na współczynnik tarcia folii z polietylenu 

Wanda Nowak, Halina Podsiadło 
Badanie powierzchni folii celulozowych bez nadruku i z nadrukiem farbami biodegradowalnymi  przy użyciu profilometru, mikroskopu konfokalnego i mikroskopu skaningoweg

Bogdan Kostecki 
Szkolnictwo zawodowe – czy jest złe i czy może być lepsze 

Monika Pest 
Leon Urbański – typografia kompletna nie tylko dla koneserów [recenzja

Upamiętnienie profesorów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej [sprawozdanie] 

Acta Poligraphica nr 11/2018

Andrzej Tomaszewski 
Rewitalizacja kroju pisma Brygada 

Andrzej Kunstetter  
MultiDot – nowa idea rastrowania AM 

Katarzyna Wójcik 
Monografia wydawnictwa Przedświt  

Magdalena Komorowska 
Sygnet drukarski jako znak firmowy i komunikat dla czytelników [recenzja] 

Krzysztof Lenk 1936–2018 [wspomnienie]